Lerkil

Här har vi varit under hösten för den första delen av markarbetet, sedan under våren för återfyllnad runt garage och tomtplanering.

Posted on May 17, 2017 .